Організація освітнього простору в класах з інклюзивною формою навчання у 2021-2022 навчальному році

 

від 31.08.2021року                                                                                               № 185-О

НАКАЗ

 

Про організацію освітнього простору

 в класах з інклюзивною формою навчання

в 2021/2022 навчальному році 

    

 Керуючись  Законом України «Про освіту», постановами Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 р. № 872 «Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», від 09.08.2018 року №588 «Про внесення змін до порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», наказів МОН України від 26.07.2018 року №814 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами», відповідно до листів МОН України від 30.08.2021 року №1/9-436 «Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році», від 18.05.2012 року № 1/9-384 «Про організацію навчально-виховного процесу в умовах інклюзивного навчання», від 26.07.12 №1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивної освіти», згідно протоколу педагогічної ради від 28.08.2021 року №1, з урахуванням епідемічної ситуації в регіоні та дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р. № 1236 (із змінами) «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», постановою Головного державного санітарного лікаря України від                   26.08.2021 р. № 9, з метою реалі¬зації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільстві

НАКАЗУЮ

1. У 2021/20122 навчальному році організувати 1Б та  1Г класи з інклюзивною формою навчання у кількості 56 учнів, із них 6 дітей з особливими освітніми потребами (додаток 1).

2. Продовжити навчання дітей з особливими освітніми потребами у 2В (3 дитини з особливими освітніми потребами (далі -з ООП)), 3Г(3 дитини з ООП), 4В (3 дитини з ООП), 5Г (3 дитини з ООП),  6 (2 дитини з ООП) в класах з інклюзивною формою навчання 

3. З 01.09.2021 року призначити класними керівниками класів з інклюзивною формою навчання наступних учителів:

4.         у 1Б класі- вчителя початкових класів Побиву Г.І.;

        у 1Г класі- вчителя початкових класів Золотаревську Л.М.;

        у 2В класі- вчителя початкових класів Сіренко Ю.О.;

        у 3Г класі- вчителя початкових класів Піддубну В.О.;

у 4В класі- вчителя початкових класів Країнську Т.М.;

у 5Г класі- вчителя першої категорії. Поливач О.А.;

у 6Г класі- вчителя другої категорії Демченко Н.Г..

5. З 01.09.2021 року  призначити асистентами вчителів:

        у 1 Б класі- вчителя дефектолога Голощапову О.С.;

        у 1 Г класі- вчителя дефектолога Качур Н.С.;

        у 2В класі- вчителя дефектолога Солону І.В.;

                у 3Г класі- вчителя дефектолога Храмову С.С.;

       у 4В класі- вчителя дефектолога Троян А.Ю.;

у 5Г класі- вчителя дефектолога Жайворінко В.В.;

у 6Г класі- вчителя дефектолога Токар Д.О.;

6. Асистентам  вчителів:

6.1 . Забезпечити соціальний супровід дітей з ООП у класі з інклюзивною формою навчання з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб.

6.2 .  Приймати участь в організації освітнього процесу дитини з ООП, у розробці індивідуальної програми розвитку (далі ІПP), підготовці індивідуального навчального плану та індивідуальної навчальної програми, оформлення та ведення відповідної документації.

6.3 Адаптувати та модифікувати освітнє середовище, навчальні матеріали відповідно до потенційних можливостей та потреб учнів з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини з ООП.

6.4 . Спільно з учителями здійснювати оцінку  рівня досягнення кінцевих цілей навчання дітей з ООП передбачених ІПР.

6.5 . Надавати інформацію для учасників засідання команди психолого-педагогічного  супроводу дітей з ООП освітнього закладу за результатами спостереження  щодо їх індивідуальних особливостей, інтересів та потреб.

6.6 В умовах використання дистанційного навчання організовувати спільно з учителем освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання.

6.7 Забезпечувати комунікацію закладу освіти та батьків (інших законних представників дитини з метою організації навчання здобувачів освіти з ООП.

6.8 Координувати дистанційне навчання з батьками(іншими законними представниками) дитини, у тому числі завчасно попереджає про зміни розкладу, необхідні навчально-методичні матеріали.

6.9 Здійснювати підготовку матеріалів для дистанційного навчання для учнів з ООП, у тому числі консультувати батьків щодо їх використання.

6.10 Забезпечувати підготовку індивідуальних занять та адаптацію їх до використання в умовах дистанційного навчання.

6.11 Забезпечувати індивідуалізацію технологій дистанційного навчання з урахуванням особливих освітніх потреб, у тому числі обирати відповідні інструменти, консультувати батьків щодо технічних особливостей їх використання з учнями з ООП.

6.12 Атестувати вчителю під час проведення дистанційних занять.

7. Відповідно до висновків Херсонського інклюзивно ресурсного центру та рішення педагогічної ради від 28.08.2021  року протокол №1 розподілити години корекційно-розвиткових занять для  учнів з особливими освітніми потребами таким чином:

П.І.П. учня

Клас

Всього

годин

Корекційно- розвиткові заняття

Кіль-кість годин

П.І.П. учителя

Катерина

5 год.

Корекція розвитку

 

Розвиток мовлення

Ритміка

1

2

1

1

Овчаренко І.В.

Голощапова О.С.

Голощапова О.С.

Кононович С.М.

Гліб

8 год.

Корекція розвитку

 

Розвиток мовлення

Ритміка

2

2

3

1

Овчаренко І.В.

Голощапова О.С,

Голощапова О.С,

Кононович С.М.

 Аліна

5 год.

Корекція розвитку

 

Розвиток мовлення

Ритміка

1

2

1

1

Овчаренко І.В.

Голощапова О.С.

Голощапова О.С.

Кононович С.М.

Арсеній

5 год.

Корекція розвитку

Розвиток мовлення

Ритміка

2

2

1

Качур Н.С.

Качур Н.С.

Кононович С.М.

Максим

8 год.

Корекція розвитку

 

Розвиток мовлення

Ритміка

2

2

2

2

Спільна Ю.Ю.

Качур Н.С.

Качур Н.С.

Кононович С.М.

 Іван

8год

Корекція розвитку

 

Розвиток мовлення

Ритміка

2

2

2

1

1

Спільна Ю.Ю.

Качур Н.С.

Качур Н.С.

Голощапенко О.С.

Кононович С.М.

 Анастасія

5 год.

Корекція розвитку

 

Розвиток мовлення

1

1

3

Спільна Ю.Ю.

Солона В.В.

Солона І.В.

Даніїл

 

6 год.

Корекція розвитку

Розвиток мовлення

2

3

1

Солона І.В.

Солона І.В.

Солона І.В.

 Софія

 

6 год.

Корекція розвитку

Розвиток мовлення

2

4

Солона І.В.

Сотнікова В.Р.

 Анна

 

5 год.

Корекція розвитку

Розвиток мовлення

Ритміка

2

1

2

 

Храмова С.С.

Храмова С.С.

Кононович С.М.

 Ігор

7 год.

Корекція розвитку

Розвиток мовлення

Ритміка