Учнівське самоврядування

Дитяче об'єднання "Відродження" вітає всіх з початком 2021/2022 навчального року!

1

 Посилання на сайт учнівського самоврядування

 

 Положення про учнівське самоврядування

 

Мета учнівського самоврядування:

♦ Виховання активної життєвої позиції та лідерських якостей;
♦ Створення сприятливих умов для громадської діяльності;
♦ Формування активної громадянської позиції;
♦ Створення умов для реалізації школярами своїх інтересів і здібностей;
♦ Формування вміння планувати, обирати головні напрямки в роботі, правильно розподіляти обов'язки;
♦ Формування вміння реалізовувати контроль і перевірку виконання обов'язків;

Діяльність учнівського самоврядування базується на принципах:

♦ Добровільності та рівноправності;
♦ Конструктивної взаємодії;
♦ Пошуку згоди та компромісу за будь-яких обставин;
♦ Демократичного обговорення рішень;
♦ Поваги до інтересів і думки кожного;
♦ Підтримки ініціатив;
♦ Особистої відповідальності за виконання прийнятих рішень;
♦ Самоорганізації;

Діяльність учнівського самоврядування спрямована на:

♦ Організацію позакласної та виховної роботи;
♦ Розвиток ініціативності;
♦ Розвиток творчої діяльності учнів;
♦ Реалізацію прав і обов'язків школярів;

Структура

Міністерство національно-патріотичного виховання

Мета: формування патріотичної свідомості, почуття любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу;
Завдання: організація акцій милосердя, зустрічей з ветеранами, героями АТО, видатними постатями;

Міністерство екології

Мета: формування екологічної культури, турботи про довкілля, навичок раціонального природокористування;
Завдання: організація екологічних акцій, куточків екологічного спрямування, догляд за пришкільною ділянкою;

Міністерство культури та естетики

Мета: формування естетичної культури, естетичних смаків та ідеалів, здатності до повноцінного сприймання прекрасного у мистецтві та повсякденні;
Завдання: організація змістовного дозвілля, доброчинних заходів, конкурсів, свят, фестивалів;

Міністерство спорту та здоров'я

Мета: формування інтересу до занять фізичними вправами, поваги до свого здоров'я та здоров'я оточуючих, розвиток морально-вольових якостей;
Завдання: організація змагань, спортивних свят, цілеспрямованих акцій по формуванню здорового способу життя, облік відвідування учнями школи спортивних секцій;

Міністерство правопорядку

Мета: формування правової свідомості, навичок і звичок правомірної поведінки, свідомого ставлення до своїх обов'язків;
Завдання: контроль додержання правил поведінки, організація заходів з виховання правової культури;

Прес-центр

Мета: формування основ інформаційної культури, активізація пізнавальної діяльності;
Завдання: організація інформаційно-просвітницької роботи, створення інформаційних куточків, випуск плакатів, оголошень, преси;